Οργάνωση/Πληροφορίες

Μαραθωνομάχων 26
15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210-6827405, 6839690-1
Φαξ: 210-6827409
Email: info@tmg.gr
Web site: www.tmg.gr

Για πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο
Παρακαλούμε επικοινωνήστε στο email:
athenscrossroad2018@gmail.com

Για το Επιστημονικό Πρόγραμμα και τις Χορηγικές Ευκαιρίες
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Σπυριδούλα Σιαλμά, ssialma@tmg.gr

Για πληροφορίες σχετικά με τις Περιλήψεις εργασιών (Abstracts)
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Γιώργο Απίστολα, apistolas@eumedline.eu

Για διαμονή, κοινωνικές εκδηλώσεις και περιηγήσεις
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Δημήτρη Δροσινό, ddrosinos@tmg.gr

Για αεροπορικά εισιτήρια & μεταφορές
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χρήστο Λεκάκη, clekakis@tmg.gr


Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών
Θώρακος, Καρδίας & Αγγείων

Αθήνα
Τηλ. : 210 6972735
Email : hctss.gr@gmail.com
Web site: www.hctss.gr

IN CONJUNCTION