ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων εργασιών έληξε.

Οι κ.κ. που έχουν υποβάλει περίληψη εργασίας, θα λάβουν ενημέρωση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους και τον τρόπο παρουσίασής της (Ελεύθερη ή Αναρτημένη Ανακοίνωση) μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2018.