Επιστημονικό Πρόγραμμα
  • Για να δείτε το Τελικό Πρόγραμμα του συνεδρίου πατήστε :ΕΔΩ

Θεματολογία

Καρδιοχειρουργική ενηλίκων

Στεφανιαία Νόσος – Μηχανικές επιπλοκές
Βαλβιδοπάθειες: Αορτική, Μιτροειδής,Τριγλώγχινα βαλβίδα (αντικατάσταση, διόρθωση, διακαθετηριακές μέθοδοι,
ελάχιστα επεμβατικές προσπελάσεις, αστήρικτες,αυτοεκπτυσσόμενες βαλβίδες), Επιπλοκές
Θωρακική αορτή: Ανευρύσματα, οξέα αορτικά σύνδρομα, ενδοαυλική (TEVAR) και υβριδική χειρουργική
Αρρυθμίες
Καρδιακή Ανεπάρκεια: Επαναδιαμόρφωση γεωμετρίας της αριστερής κοιλίας, εμφύτευση βλαστοκυττάρων, μεταμόσχευση,
συσκευές υποστήριξης αριστερής κοιλίας (LVADs, BVADs, ECMO,IABP)
Ελάχιστα επεμβατική και ρομποτική χειρουργική παθήσεων καρδιάς και μεγάλων αγγείων
Χρόνια Θρομβοεμβολική Πνευμονική Υπέρταση
Όγκοι καρδιάς (μυξώματα, καλοήθεις όγκοι κλπ.) – Παθήσεις περικαρδίου και περικαρδιακής κοιλότητας

Θωρακοχειρουργική ενηλίκων

Καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι θώρακος
Νεοπλάσματα και δυσμορφίες Θωρακικού τοιχώματος
Θωρακικό τραύμα – πνευμοθώρακας
Θωρακοσκοπική, ρομποτική χειρουργική: Πνευμόνων, τραχείας, υπεζωκότα, θωρακικού τοιχώματος, οισοφάγου, μεσοθωρακίου και διαφράγματος
Ενδοσκοπική διαγνωστική και χειρουργική: τραχείας: ενδοπροθέσεις, laser, κρυοθεραπεία, ενδοβρογχικές βαλβίδες
Διαγνωστικές και επιβοηθητικές επεμβάσεις παθήσεων θώρακος ( παρακεντήσεις, βιοψίες, ενδοσκοπήσεις, διαστολές οισοφάγου, τραχειοτομή)
Οξεία και χρόνια πνευμονική εμβολή – Μεταμοσχεύσεις – Σύνδρομο θωρακικής εξόδου – Εμφυσηματική νόσος του πνεύμονα

Χειρουργική αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών

Νεογνών, βρεφών, παίδων
Ενηλίκων
Παιδοθωρακοχειρουργική

Διεπιστημονικά θέματα

Ομάδα Καρδιάς (HEART TEAM) στην αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων
Καρδιοθωρακοχειρουργική αναισθησιολογία
Εξωσωματική κυκλοφορία (κλασσική, ελάχιστα επεμβατική) – ECMO
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Διαχείριση και αντιμετώπιση επιπλοκών στην καρδιοθωρακοχειρουργική
Ειδική φροντίδα ασθενών υψηλού ρίσκου
Προγνωστικά μοντέλα εκτίμησης χειρουργικού κινδύνου
Απεικονιστικές μέθοδοι στην καρδιοθωρακοχειρουργική
Αντιθρομβωτική μέριμνα και θεραπείες
Νοσηλευτική φροντίδα καρδιοθωρακοχειρουργικού ασθενή
Φυσιοθεραπεία και αποκατάσταση – Πρόληψη, φαρμακευτική και διαιτητική φροντίδα ασθενούς
Έρευνα – Προσομοιωτές, βιοτεχνολογία και μηχανική, computer modeling
Ιστορικά θέματα καρδιοθωρακοχειρουργικής
Άλλα θέματα