Θεωρήσεις Εισόδου (Visas)

Passport and Visas

Οι αλλοδαποί που εισέρχονται στην Ελλάδα πρέπει να έχουν έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα αν διαμένουν στην Ε.Ε., εφόσον η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς για τις θεωρήσεις:
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος πατήστε Εδώ